Thi hát quốc ca năm học 2019 - 2020

32 đội tham gia thi Ngày 20/10/2019