• Giúp HS ôn tập các kiến thức đã học, chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối kì 1
  • Giúp HS ôn tập lại các kiến thức đã học chuẩn bị cho bài kiểm cuối kì
  • Bộ câu hỏi giúp các em ôn tập các kiến thức đã học, chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì
  • CỦNG CỐ KIẾN THỨC ND CỦA 4 CHỦ ĐỀ
  • Hệ thống câu hỏi ôn tập kiến thức chung về thế giới sống, thành phần hóa học và cấu trúc tế bào
  • Giúp Hs có bộ câu hỏi ôn tập kiểm tra giữa kì
  • ÔN TẬP NỘI DUNG CHỦ ĐỀ 1,2
  • Hỗ trợ học sinh ôn tập để làm tốt các bài kiểm tra
HOẠT ĐỘNG