• Giúp các em tự ôn luyện để chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra cuối kỳ 2 tới đây.
  • Giúp các em tự ôn luyện thêm để chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra cuối kỳ 2 tới đây.
  • Giúp học sinh củng cố kiến thức được học trong chương trình học kì 1.
  • Giúp học sinh củng cố kiến thức được học trong chương trình học kì 1.
  • Giúp học sinh củng cố kiến thức được học trong chương trình học kì 1.
  • Giúp học sinh củng cố kiến thức được học trong chương trình học kì 1.
HOẠT ĐỘNG