Đảng ủy

 • HUỲNH MINH TÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân