QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

1. Năm 1965 - 1966 trường Tiểu học Cộng đồng Việt Nam Tri Tôn, quản lý THCS với hai khối lớp 6 và 7 do thầy Trần Văn Chói làm Hiệu trưởng.

2. Năm 1966 - 1967 thầy Dương Văn Dõng làm Hiệu trưởng.

3. Năm 1967 - 1968 thầy Phạm Nguyên Hạnh làm Hiệu trưởng với tên trường Trung học công lập Tri Tôn.

4. Năm 1969 thành lập trường Trung học công lập Tri Tôn với 3 khối lớp 6, 7, 8 do thầy Đặng Kim Chi làm Hiệu trưởng (1969 - 1972)

5. Năm 1972 có lớp 10, do thầy Trần Văn Khầm làm Hiệu trưởng (1972 - 1974)

6. Tháng 11 năm 1974 đến tháng 5 năm 1975 thầy Nguyễn Văn Đê làm Xử lý thường vụ Hiệu trưởng (quyền Hiệu trưởng)

7. Năm 1975 - 1976 thầy Châu Tài, trưởng ban điều hành với tên trường Trung học Tri Tôn huyện Bảy Núi.

8. Năm 1977 - 1978 thầy Trần Xuân Hữu quyền Hiệu trưởng trường Trung học Tri Tôn huyện Bảy Núi.

9. Năm 1978 - 1982 thầy Đào Kim Khôi làm Hiệu trưởng.

10. Năm 1982 - 1985 thầy Nguyễn Văn Đê làm Hiệu trưởng với tên trường Phổ thông trung học Tri Tôn.

11. Năm 1986 - 1997 thầy Châu Tài làm Hiệu trưởng, từ 1989 đến 1992 đổi tên trường Phổ thông trung học Tri Tôn thành tên trường cấp 2 & 3 Tri Tôn, từ 1992 đến 1995 đổi tên trường cấp 2 & 3 Tri Tôn thành tên trường Phổ thông trung học Tri Tôn, đến 30/8/1995 đổi tên trường Phổ thông trung học Tri Tôn thành tên trường Trung học Nguyễn Trung Trực.

12. Năm 1997 - 2005 thầy Phan Tướt làm Hiệu trưởng, đến 28/12/2000 đổi tên trường Trung học Nguyễn Trung Trực thành tên trường THPT Nguyễn Trung Trực.

13. Năm 2005 - 2010 thầy Nguyễn Trí Thanh làm Hiệu trưởng.

14. Từ 01/8/2010 đến nay do thầy Trần Quốc Em làm Hiệu trưởng.