THU_TUC_CAI_CACH_HANH_CHINH.pdf

QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

(Ban hành theo Quyết định số 236/QĐ-THPT.NTT ngày 13 tháng 09 năm 2021

của trường THPT Nguyễn Trung Trực)

 

STT

TÊN CÔNG VIỆC

MẪU

GHI CHÚ

 

QUY TRÌNH CHUNG

 

 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại văn phòng trường, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp l cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.

Bước 3: Đúng thời gian hẹn phải, cá nhân đến văn phòng trường để nhận kết quả.

- Khi đến nhận kết quả giải quyết người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ kết quả.

- Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

I

THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG TRONG TỈNH

Mẫu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nếu đơn chuyển đi/đến đã được ký tiếp nhận.

a. Trình tự:

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS đến văn phòng trường nộp hồ sơ chuyển trường đi/đến cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường.

Hồ sơ xin chuyển trường gồm có:

-  Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký. Trong đó có ý kiến chấp thuận của Ban giám hiệu trường đi và đến.

-  Học bạ (bản chính).

-  Bản sao giấy khai sinh.

-  Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).

-  Giấy giới thiệu chuyển trường do BGH nhà trường nơi đi cấp.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ

-  Nếu hợp lệ: Cập nhật vào sổ chuyển đi/đến và báo cho Phó Hiệu trưởng phụ trách biết để sắp xếp lớp học cho học sinh, cấp giấy vào lớp cho học sinh đến trình diện GVCN.

-  Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn PHHS tiếp tục hoàn thành hồ sơ.

b. Thời gian: 1- 2 ngày làm việc

II

THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG NGOÀI TỈNH

Mẫu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nếu đơn chuyển đi/đến đã được ký tiếp nhận.

a. Trình tự:

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS đến văn phòng trường nộp hồ sơ chuyển đi/đến cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường

Hồ sơ xin chuyển trường gồm có:

-   Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký. Trong đó có ý kiến chấp thuận của Ban Giám Hiệu trường đi và đến.

-  Học bạ (bản chính).

-  Bản sao giấy khai sinh.

-  Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).

-  Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đang học giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi/đến

-  Giấy chứng nhận Trúng tuyển vào lớp 10 (Sở GDĐT nơi đi cấp)

-  Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

b. Thời gian: 1- 2 ngày làm việc

 

III

THỦ TỤC RÚT BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

 

 

a. Trình tự:

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS liên hệ Văn thư trường, xuất trình giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Trường hợp rút hộ Bằng THPT phải có giấy Uỷ quyền hợp pháp, có hộ khẩu cùng chung với học sinh.

Bước 2: Văn thư kiểm tra danh sách, đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân, nếu hợp lệ cho học sinh hoặc PHHS ký nhận vào sổ cấp phát bằng.

b. Thời gian: 01 buổi làm việc

IV

THỦ TỤC RÚT HỌC BẠ NGHỈ HỌC

Mẫu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

- Có thể liên hệ qua điện thoại trước xem đã có kết quả chưa.

- Kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu.

a. Trình tự:

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS đến văn phòng trường nộp đơn xin rút hồ sơ học bạ khi đã cung cấp chính xác thông tin trong đơn yêu cầu, nộp cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn đã đầy đủ thì cho ngày hẹn trả hồ sơ, học bạ.

Bước 3: Đúng hẹn học sinh hoặc PHHS liên hệ cán bộ phụ trách để nhận hồ sơ, học bạ.

 

 

 

b. Thời gian: 02 ngày làm việc

V

THỦ TỤC XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP

Mẫu 4

 

 

 

 

 

 

 

 

- Có thể liên hệ qua điện thoại trước xem đã có kết quả chưa.

- Kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu, trường hợp lâu năm không quá 07 ngày làm việc.

a. Trình tự:

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS đến văn phòng trường nộp đơn xin xác nhận kết quả học tập khi đã cung cấp chính xác các thông tin cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn xem đã cung cấp đầy đủ và chính xác hay chưa, nếu đã dầy đủ thì sẽ hẹn trả kết quả.

Bước 3: Đúng hẹn học sinh hoặc PHHS liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.

 

 

b. Thời gian: 03 ngày làm việc

VI

THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Mẫu 5

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu.

a. Trình tự:

Bước 1: Học sinh có nhu cầu xác nhận đang học tại trường nộp đơn xin xác nhận khi đã cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin trong đơn, nộp cho cán bộ phụ trách văn phòng trường.

Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn nếu đầy đủ và chính xác thì hẹn trả kết quả.

Bước 3: Đúng hẹn học sinh liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.

b. Thời gian: 01 ngày làm việc

VII

THỦ TỤC XIN NGHỈ PHÉP CỦA HỌC SINH

 

 

a. Trình tự:

Học sinh muốn nghỉ phép làm đơn xin phép có sự đồng ý của Cha, mẹ và gửi đến GVCN, trường hợp nghỉ từ 3 ngày trở lên phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng ký duyệt.

b. Thời gian: Trước khi nghỉ phép 01 ngày

Mẫu 6

 

VIII

THỦ TỤC XIN HỌC LẠI

Mẫu 7

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu.

a. Trình tự:

Bước 1: Học sinh có nhu cầu xin học lại nộp đơn xin học lại khi đã cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin trong đơn nộp cho cán bộ phụ trách văn phòng trường.

Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn nếu đầy đủ và chính xác thì hẹn trả kết quả.

Bước 3: Đúng hẹn học sinh liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.

b. Thời gian: 01 ngày làm việc

IX

THỦ TỤC MƯỢN HỌC BẠ/KHAI SINH

Mẫu 8

 

a. Trình tự:

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS, giáo viên đến văn phòng trường, xin mẫu đơn ghi rõ lý do mượn để làm gì và thời hạn trả nộp cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, nhận đơn và cho mượn học bạ/khai sinh.

Bước 3: Đúng hẹn học sinh hoặc PHHS, giáo viên liên hệ cán bộ phụ trách để trả lại học bạ và ký trả.

b. Thời gian: Trong 01 ngày.

X

THỦ TỤC XÁC NHẬN XIN CẤP

BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Mẫu 9

 

a. Trình tự:

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS đến văn phòng trường nộp đơn xin xác nhận xin cấp bản sao Bằng TN THPT khi đã cung cấp chính xác các thông tin cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp THPT xem đã cung cấp đầy đủ và chính xác so với Sổ gốc cấp bằng TN THPT hay chưa, nếu đã dầy đủ thì xác nhận vào đơn và trình Ban giám hiệu ký duyệt và đem đến Phòng Khảo thí Sở GDĐT An Giang để xin cấp Bản sao bằng TN THPT.

b. Thời gian: 02 ngày làm việc